About Me

My photo
AZUANI BINTI ABDUL RAHMAN D20102041023

Sunday, 4 December 2011

Operasi

Biasanya operasi tolak diajar mengikut turutan daripada tolak tanpa mengumpul semula kepada tolak dengan mengumpul semula. Sebelum mempelajari operasi tolak dengan mengumpul semula, murid perlu mahir kemahiran yang berikut: 
 • fakta asas bagi tolak
 •  menolak nombor yang sama nilai tempatnya
 •  nilai tempat bagi angka 
 • menulis nombor dalam bentuk tambah menggikut nilai tempat dan seterusnya menulis nombor berkenaan dalam bentuk yang lain.

Fakta Asas

Fakta asas tolak ialah ayat matematik bagi penolakan nombor 1 digit daripada nombor 1 digit atau 2 digit dan hasilnya nombor satu digit. Terdapat dua kaedah untuk memperkenalkan fakta asas tolak iaitu mengekalkan bilangan unsur yang dikeluarkan dan mengekalkan bilangan unsur dalam set asal.

Konsep Tolak

Konsep penolakan dapat difahami melalui beberapa pendekatan iaitu pengasingan atau mengabil jalan keluar, perbandingan, pelengkap dan penyekatan. Pengasingan atau mengambil jalan keluar -  daripada satu set objek, satu subset dikeluarkan.
Contohnya:
       Terdapat 8 buah buku di atas meja. Sebanyak 4 buku dimasukkan ke dalam beg. Berapa buah buku lagikah yang tinggal di atas meja tersebut?

Perbandingan - dua set objek berasingan diberi. Set objek pertama disusun semula dan dipadankandengan set objek kedua. Set objek yang tidak ada pasangan dikenali sebagai baki atau beza.

Contohnya:

       Terdapat 8 biji gula-gula dan 5 potong kek. Berapakah bilangan gula-gula melebihi bilangan kek?


Pelengkap – bermula dengan satu set objek, kemudian fikirkan berapa lagi perlu ditambah untuk melengkapkan set keseluruhan.

Contohnya:

       Saya ada 6 ekor kuda di dalam sebuah kandang yang boleh memuatkan 10 ekor kuda. Berapa ekor kudakah yang boleh saya masukkan lagi ke dalam kandang itu?


Penyekatan – dalam konsep ini, ahli sesuatu set objek perlu diubahsuai kedudukannya untuk menepati sesuatu syarat.

Contohnya:

       Terdapat 7 buah kereta di sebuah tempat letak kereta. 2 buah kereta berwarna biru dan dan yang lain berwarna merah. Berapa buah keretakah yang berwarna merah?

Operasi Tolak

Operasi tolak biasanya diajar selepas operasi tambah. Operasi tambah melibatkan penggabungan atau penyatuan dua set objek, sedangkan operasi tolak pula berhubung dengan pengasingan atau pengurangan sesuatu set objek kepada set-set kecil. Dengan kata lain operasi tolak merupakan proses menterbalikkan operasi tambah.  Kemahiran yang diajar pada peringkat ini adalah menulis ayat matematik, melengkapkan ayat matematik, menolak secara spontan fakta asas tolak, menulis hitungan tolak dalam bentuk lazim dan penyelesaian masalah berkaitan penolakan.

Monday, 21 November 2011

Kenapa Salah?

Kebanyakan murid masih lagi gagal menolak dengan mengumpul semula. Mengapa?
Bila dikaji....rata-rata murid-murid ini: 

 1. tidak faham konsep tolak yang mana nombor besar tolak nombor yang kecil
 2. Murid tidak mempunyai pengetahuan dan idea bagaimana untuk menolak yang memerlukan proses pinjaman daripada rumah yang terhampir.
 3. Murid tidak memahami menolak nombor 2 digit dengan 1 digit secara congak 

Monday, 14 November 2011

Pembilang EQ

Pembilang EQ (Rujuk Rajah 1) untuk mencari hasil tolak dengan mengumpul semula

Tuesday, 1 November 2011

How to Subtract in Excel Using a Subtraction Formula in Excel By Ted French, About.com Guide

Subtracting Numbers in Excel

Related tutorial: Subtract Dates in Excel.
To subtract two or more numbers in Excel you need to create a formula.
Two important points to remember about Excel formulas:
 1. Formulas in Excel always begin with the equal sign
  ( = ).
 2. The equal sign is always typed into the cell where you want the answer to appear.

Use Cell References in Formulas

Even though you can use numbers directly in a formula, it is much better to use the cell references of the numbers you want to subtract.
If you use the cell references rather than the actual data, later, if you need to change the data in either cell, the results of the formula will update automatically without you having to rewrite the formula. 

Setting Up the Subtraction Formula

As an example, let's create a formula in cell E3 that will subtract the contents of cell E2 from cell E1.
For help with these instructions, see the image above.
Our formula:
= E1 - E2
Our data:
 • type the number 20 in cell E1 and press the ENTER key on the keyboard.
 • type the number 10 in cell E2 and press the ENTER key on the keyboard.

Formula Steps

To subtract 10 from 20 and have the answer appear in cell E3:
 1. Click on cell E3 with the mouse pointer to make it the active cell.
 2. Type the equal sign ( = ) in cell E3 to begin the formula.
 3. Click on cell E1 with the mouse pointer to add that cell reference to the formula after the equal sign.
 4. Type a minus sign ( - ) in cell E3 after the cell reference E1.
 5. Click on cell E2 with the mouse pointer to add that cell reference to the formula after the minus sign.
 6. Press the ENTER key on the keyboard.
 7. The answer 10 should be present in cell E3.
 8. Even though you see the answer in cell E3, if you click on that cell you will see our formula in the formula bar above the work area.
 9. To test the value of using cell references in a formula, change the number in cell E2 from 10 to 5 and press the ENTER key on the keyboard.
 10. The answer in cell E3 should automatically update to 15 to reflect the change in data in cell E2.
To expand your formula to include additional operations - such as addition, multiplication, or more subtractions - just continue to add the correct mathematical operator followed by the cell reference containing your data.
Note: Before you mix different mathematical operations, be sure you understand the order of operations that Excel follows when evaluating a formula.

Followers