About Me

My photo
AZUANI BINTI ABDUL RAHMAN D20102041023

With Regrouping


Dengan Mengumpul Semula

Subtract two numbers up to four digits
Menolak dua nombor hingga empat digit

 6 204 - 5 758 = 446

      6  2 0 4
-      5  7 5 8 
        4 4 6   

Subtract three numbers up to four digits
Menolak tiga nombor hingga empat digit

7 000 - 4 329 - 2 396 = 275

     7 000              2 6 7 1
-    4 329           - 2 3 9 6
     2 671                 2 7 5

Followers