About Me

My photo
AZUANI BINTI ABDUL RAHMAN D20102041023

Sunday, 4 December 2011

Operasi

Biasanya operasi tolak diajar mengikut turutan daripada tolak tanpa mengumpul semula kepada tolak dengan mengumpul semula. Sebelum mempelajari operasi tolak dengan mengumpul semula, murid perlu mahir kemahiran yang berikut: 
  • fakta asas bagi tolak
  •  menolak nombor yang sama nilai tempatnya
  •  nilai tempat bagi angka 
  • menulis nombor dalam bentuk tambah menggikut nilai tempat dan seterusnya menulis nombor berkenaan dalam bentuk yang lain.

No comments:

Post a Comment

Followers